Bước 1: Click Đơn hàng --> Tạo nhiều đơn hàng (Excel)


Bước 2: Click đồng bộ đơn hàng.Bước 3: Chọn kho hàng của bạn.Bước 4: Chọn thời gian tạo đơn trên sàn HaravanBước 5: Chọn Store của bạn trên nền tảng Thương mại điện tử (Haravan)Bước 6: Click Bắt đầu đồng bộ --> Chọn đơn muốn tạo (Bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều đơn).Bước 7: Click Tiếp tục bước tiếp theo.

Bước 8: Click thanh toán ngay để hoàn thành thao tác.Với các bước nêu trên, bạn đã tích hợp và đồng bộ dữ liệu Haravan thành công trên hệ thống của Boxme.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!