Bước 1: Click Đơn hàng --> Tạo nhiều đơn hàngBước 2: Click đồng bộ đơn hàng.Bước 4: Chọn Store của bạn trên nền tảng Thương mại điện tửBước 5: Chọn kho hàng của bạn.Bước 6: Chọn thời gian tạo đơn trên KiotVietBước 7: Chọn chi nhánh và người dùng bạn muốn đồng bộ đơn.

Lưu ý: Bước này không bắt buộc, nếu bạn không chọn chi nhánh và người dùng Boxme sẽ mặc định đồng bộ tất cả các đơn hàng trên KiotViet của bạn.Bước 8: Click Bắt đầu đồng bộ

Bước 9: Chọn đơn muốn tạo (Bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều đơn) --> Click Tiếp tục bước tiếp theo.Bước 10: Click thanh toán ngay để hoàn thành thao tác.


Với các bước nêu trên, bạn đã tích hợp và đồng bộ dữ liệu KiotViet thành công trên hệ thống của Boxme.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!