Bước 1: Đăng nhập
Bạn truy cập vào đường link: oms.boxme.asia
Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu bạn đã đăng ký với Boxme

Bước 2: Cấu hình tài khoản
Tại thanh Menu của phần quản trị chọn mục** “Cấu hình tài khoản”**


Trong phần “Cấu hình tài khoản” bạn chọn tab “Địa chỉ lấy hàng” và chọn mục “Thêm địa chỉ lấy hàng”Khai báo thông tin kho hàng (địa chỉ lấy hàng) của bạn:

Bạn cần điền đầy đủ các thông tin trong ô trống như: Tên kho hàng, Trạng thái, Số điện thoại của bạn, địa chỉ của bạn.
Sau đó ấn nút** “Thêm mới”**. Địa chỉ này sẽ được Boxme sử dụng làm địa chỉ mặc định để hãng vận chuyển đến lấy hàng khi bạn tạo đơn hàng trên hệ thống hoặc tạo yêu cầu gửi hàng vào kho Boxme.

Đến đây là bạn đã hoàn thành bước tạo địa chỉ lấy hàng (kho hàng của bạn). Bạn có thể bắt đầu tạo đơn hàng và bưu tá sẽ đến lấy hàng tại địa chỉ bạn vừa đăng ký.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!