Bước 1: Đăng nhập OMS Boxme https://oms.boxme.asia

Bước 2: Chọn cấu hình tài khoản -> Chọn “Tích hợp” trong mục Cấu hình tài khoản


Bước 3: Chọn sàn thương mại điện tử muốn tích hợp (Haravan) và click Kết nối ngay.
Chọn Kết nối ngay tại tùy chọn HaravanBước 4: Nhập đường dẫn cửa hàng haravan của bạn --> Click Thêm


Lưu ý: Sau khi thêm đường dẫn đến cửa hàng thành công, Boxme sẽ chuyển đến Haravan và yêu cầu bạn đăng nhập vào cửa hàng Haravan của bạn.

Bước 5: Đăng nhập cửa hàng Haravan của bạn.

Bước 6: Click Ứng dụng --> Chọn Boxme Fulfillment v1.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!