Bước 1: Đăng nhập OMS Boxme https://oms.boxme.asia

Bước 2: Chọn cấu hình tài khoản -> chọn Tích hợp


Bước 3: Chọn sàn thương mại điện tử muốn tích hợp (KiotViet) -> click Kết nối ngay.


Bước 4: Nhập đường dẫn cửa hàng KiotViet của bạn.

Bước 5: Nhập Token key

Bước 6: Nhập Token secretLưu ý: Token key và Token secret bạn sẽ lấy trên KiotViet

Bước 6.1: Đăng nhập vào KiotViet bạn chọn phần quản lý.Bước 6.2: Chọn thiết lập -> Chọn thiết lập cửa hàngBước 6.3: Chọn Thiết lập kết nối API.Bạn sẽ lấy Token key và Token secret ở đây.Bước 7: Click Thêm để hoàn thành thao tác.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!